Uverenja o kvalitetu proizvoda SMR MetalPlast

SMR MetalPlast je dobio uverenja o kvalitetu na Tehničkom fakultetu u Čačku (Univerzitet u Kragujevcu).

Proizvodi za koje su dobijena uverenja o kvalitetu:

  • Čelični pocinkovani držači cevi sa rozetnom (dvocevni, jednocevni)
  • Bakarni dvocevni i jednocevni držači cevi sa rozetnom
  • Podmetači od bakra
  • Zaptivači od aluminijuma
  • Zaptivači od bronze
  • Bakarni češalj