Bakarne i metalne šelne – držači za centralno grejanje

Držači za centralno grejanje – šelne – izrađuju se od bakra i kroz završne faze poliranja dobijaju sjaj, što šelne čini detaljem koje nikako ne treba sakrivati. Vezivno mesto čine držač cevi 2 kom, odstojnik po izboru, odgovarajući vijak i tipl. Pored bakarnih proizvode se i metalne-pocinkovane šelne. Jednodelne su sa i bez gumenog uloška.

Dvodelne šelne
Jednodelne šelne