Jednodelne šelne

DSCF1335 DSCF1334 DSCF1330 DSCF1328 DSCF1323

DIMENZIJE ODSTOJNIKA: 20mm, 25mm, 35mm
MATERIJAL IZRADE: BAKAR i LIM – Zn, sa i bez gumenog uloška

Dimenzije
φ35
φ28
φ22
φ18
φ15